Ochrana dat u Loterie Korunka s.r.o.

Ve webových prohlížečích a v mobilních aplikacích ukládáme data, která jsou nezbytná k fungování našich služeb v oblasti hazardních her a v jejich souvislosti, a abychom dostáli svým zákonným povinnostem. Kromě toho s daty ukládanými v prohlížečích a aplikacích pracujeme také pro získání přehledu o tom, jakým způsobem naše služby využíváte, pro optimalizaci jejich fungování nebo pro efektivní zacílení propagace. To vše zejména s cílem poskytnout vám co nejkvalitnějších služby a umožnit jejich komfortní využívání.

Jak jsou data uložena v prohlížečích a aplikacích

Možná už jste slyšeli o cookies. To jsou drobné textové soubory, které mají svůj název a obsah, ke kterému může vždy přistupovat jen webová stránka vymezená internetovou doménou (například webové stránky na adrese korunka.eu). Kromě cookies jsou v prohlížečích i další úložiště — vyrovnávací paměť (cache), která zrychluje načítání částí stránek, které už dříve prohlížeč stáhnul z internetu, nebo různé typy databází, ve kterých webové aplikace uchovávají různá uživatelská nastavení, informace, které o které nechcete přijít, když třeba nechtěně zavřete rozepsaný text, a podobně. Obdobné druhy úložišť obsahují také mobilní aplikace.

Nastavení pro ukládání dat

Podle zákona o elektronických komunikacích pro ukládání dat ve vašich zařízeních a zpracovávání dat z nich načtených potřebujeme s výjimkou nezbytných dat nejdříve získat váš předchozí souhlas. Své rozhodnutí můžete kdykoli změnit a udělené souhlasy odvolat nebo naopak rozšířit o další kategorie. Nastavení soukromí vyvoláte odkazem v zápatí webových stránek nebo v patičce menu aplikací.

Moderní prohlížeče nabízejí možnost získat přehled o datech uložených v cookies a dalších úložištích. Obvykle je najdete v programové nabídce jako Vývojářské nástroje. V nastavení prohlížečů také můžete rozhodnout o tom, jaké webové stránky u vás mohou ukládat data. V neposlední řadě můžete data uložená v prohlížeči také odstranit.

Více informací pro oblíbené prohlížeče:

V Apple iOS máte možnost získat přehled o využívání dat přímo v profilu aplikace na App Store. Případně můžete odmítnout sledování. Další předvolby pro přístup k datovým zdrojům najdete také u jednotlivých aplikací v nastavení operačního systému. (Více informací) V operačním systému Android máte možnost upravit své předvolby pro přístup k datovým zdrojům a soukromí v nastavení systému a v jednotlivých aplikacích. (Více informací)

Bezpečnost informací

Zavedli jsme a dodržujeme nezbytná a přiměřená technická i organizační opatření, vnitřní kontrolu a procesy informační bezpečnosti. Přesně tak, abychom byli v souladu s nejlepší praxí a na nejvyšší možnou míru předcházeli možnému riziku pro vaše data. Zároveň zohledňujeme technologický vývoj s cílem chránit vaše osobní údaje a další data před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Pravidly o ochraně osobních údajů.

K čemu data používáme

Nezbytná data
Do této kategorie řadíme datové zdroje, které naše služby nezbytně vyžadují pro svůj bezchybný běh. Například informace o přihlášení, nastavení předvoleb, zajištění bezpečnosti a vlastnosti vašeho zařízení, jako je rozlišení nebo jazyk rozhraní a podobně.

Pod nezbytná data zahrnujeme také data, se kterými pracujeme, abychom splnili regulatorní a zákonné podmínky. Jedná se tak zejména o data, se kterými jsme povinni pracovat na základě plnění všech zákonných povinností, které na provozovatele hazardních her klade právní řád ČR. Tím jsou zejména zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. V praxi se jedná zejména o prevenci a odhalování pokusů o legalizaci výnosů z kriminální činnosti, odhalování osob, proti kterým jsou uvaleny mezinárodní sankce, řádná identifikace každého našeho klienta, předcházení a odhalování sázkových podvodů, odhalování osob, které se skrývají za falešnými identitami, povinnost zamezit účasti na hazardních hrách osobám, které jsou na základě zákona o hazardních hrách z těchto vyloučeny, ochrana osobních údajů, ochrana duševního vlastnictví a mnoho dalších zákonných povinností.

Do nezbytných dat spadají také údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich smluvních povinností provozovatele hazardních her vyplývajících z našeho právního vztahu s Vámi a také data, na kterých máme oprávněný zájem. To jsou třeba informace pro zjištění kontextu, ve kterém dochází k selhání funkčnosti webu nebo aplikace, data nutná k vyplácení odměn anebo data sloužící k rozpoznávání případných pokusů o nekalé či protiprávní jednání v oblasti provozování hazardních her. Do nezbytných dat spadají také údaje, k jejichž zpracování máme oprávněný zájem. To jsou třeba informace pro zjištění kontextu, ve kterém dochází k selhání funkčnosti webu nebo aplikace, data k vyplácení odměn anebo data sloužící k rozpoznávání nekalého jednání v oblasti hazardních her.

Výkonová data
V kategorii výkonových dat zpracováváme s Vaším souhlasem informace, které slouží ke zkvalitnění poskytovaných služeb, ať už jde o uživatelský prožitek, výkon nebo oblibu jednotlivých částí našich služeb. Tato data využíváme pro analytické, statistické účely, měření a uživatelský výzkum.

Data pro cílení
Jako data pro cílení označujeme data, která nám s Vaším souhlasem pomáhají lépe oslovovat naše potenciální zákazníky. Využíváme je především pro cílení propagačních kampaní. Umožňují nám například nezobrazovat reklamu lidem, kteří inzerovaný produkt už používají. Tato data mohou být předána i třetím osobám, které jsou relevantními subjekty pro tyto reklamní účely.

Jaké nástroje používáme

Při práci s daty využíváme nástroje a služby třetích stran, jejichž seznam zde průběžně aktualizujeme podle skutečného stavu.

Analytické nástroje

Google Analytics a Firebase

Google Analytics a Firebase jsou nástroje pro vyhodnocování chování uživatelů webových stránek a aplikací. Informace, získané souborem cookies (včetně vaší IP adresy), společnost Google přenese a uloží na servery ve Spojených státech. Na serverech uložená data se automaticky smažou po 26 měsících. Zpracování všech takto získaných dat bylo, je a bude vždy anonymní, bez uvedení údajů, které mohou člověka identifikovat. Data slouží výhradně pro vyhodnocení užívání stránek. Anonymitu zaručuje, že Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu neodesíláme žádná citlivá data, jako například e-mail, jméno či telefonní číslo. Více informací o ochraně dat

Hotjar Hotjar je nástrojem pro vyhodnocování chování uživatelů webových stránek a aplikací. Více informací o ochraně dat, soukromí a bezpečí (anglicky)

Inspectlet Inspectlet je nástrojem pro vyhodnocování chování uživatelů webových stránek a aplikací. Více informací (anglicky)

Smartlook pro webové rozhraní
Smartlook je nástroj pro identifikaci chování uživatelů webových stránek a aplikací. Ukládaná data se automaticky smažou po 13 měsících a mohou být kdykoli odebrána manuálním zásahem uživatele. Zpracování všech takto získaných dat bylo, je a bude vždy anonymní, bez uvedení údajů, které mohou člověka identifikovat. Data slouží výhradně pro vyhodnocení užívání stránek.

Smartlook pro mobilní aplikace
Zpracování všech takto získaných dat je anonymizováno prostřednictvím encryptedID. Data slouží pro vyhodnocení užívání stránek. Na vyžádání klienta zejména pro účely řešení jeho reklamace či stížnosti lze prostřednictvím tohoto nástroje zpětně dohledat jeho aktivitu, kdy tak za tímto účelem dojde s jeho souhlasem k personalizaci jeho jinak anonymních dat.

Marketingové nástroje
Využíváme data z vlastního partnerského provizního programu, které ukládají informace o tom, z jaké webové stránky přišel uživatel na naši webovou stránku. Kromě vlastního reklamního sytému můžeme využívat i reklamní systémy Doubleclick/Google Ads, Facebook Ads, Sklik, Adform a Adssets, které analyzují chování uživatelů a optimalizují reklamní kampaně. I v tomto případě platí, že se jedná o omezená data bez osobně identifikovatelných údajů.

Doubleclick/Google AdWords
Doubleclick a Google AdWords jsou reklamní sítě. (Více informací)

Facebook Ads
Facebook je sociální síť, kterou využíváme k udržování kontaktu s komunitou uživatelů a k propagaci služeb. (Více informací)

Sklik
Sklik je reklamní síť. (Více informací)

Adform
Adform je nástroj pro správu reklamních kampaní napříč různými digitálními distribučními kanály. Více informací (anglicky)

Adssets
Adssets je nástroj pro správu reklamních kampaních založených na cílení podle předchozích návštěv.

S veškerými dotazy k této problematice nebo se vznesením námitky proti ukládání a využívání dat se prosím obracejte na e-mailovou adresu: osobniudaje@korunka.eu

Pro odvolání anebo změnu svého souhlasu můžete využít nastavení souhlasů na naší webové stránce anebo v menu webové či mobilní aplikace.

Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2021.